Skip links

Partnerskap

Felles verdiskapning

Eiere og ledelsen i våre porteføljeselskaper tar del i vår felles verdiskapning fremover. Gjennom å bygge et større selskap med høyere omsetning og resultat, bedre struktur og bredere kundeplattform (mindre risiko) forventer vi å kunne selge selskapet til en betydelig høyere verdi enn da vi investerte første gang.

Planen

Sammen med eiere og management lager vi en rullerende 3-års plan. Denne skal inneholde alle de større elementer som må gjennomføres for at vi skal nå det felles mål vi setter oss. Denne planen blir også grunnlaget for oppfølging av selskapet og den støtte ledelsen kan forvente å få fra styre og eiere.

Salg

Salg til ny aktør for videre utvikling av selskapet

Investeringer

Nødvendige investeringer i personal, IT systemer og materiell

Vekst

Identifisere selskaper som kan kjøpes/fusjoneres for å oppnå vekst

Identifisering av verdidrivere / suksessfaktorer

Hva skal til for å øke veksten knyttet til geografisk nedslagsfelt, kunder, leverandører og salg/markedsføring

Strategi

Strategi, mål og finansiell plan for selskapet

Planen

En typisk treårsplan inneholder:

  1. Strategi, mål og finansiell plan for selskapet
  2. Identifisering av verdidrivere/suksessfaktorer: Hva skal til for å øke veksten knyttet til geografisk nedslagsfelt, kunder, leverandører og salg/markedsføring
  3. Identifisere selskaper som kan kjøpes/fusjoneres for å oppnå vekst
  4. Nødvendige investeringer i personal, IT systemer og materiell

Plattforminvestering

Selskapene vi investerer i er allerede solide og godt driftede med en motivert ledelse.

Vi ønsker et partnerskap med eiere/ledelse av våre porteføljeselskaper for sammen å kunne realisere vekst og en langt høyere verdi lengre frem i tid. Investeringshorisont er 5 år. Sammen med selskapet utarbeider vi en rullerende 3-års plan som følges jevnlig opp frem til et eventuelt salg/exit av selskapet.