Skip links

Slik jobber vi

Erfaring og kompetanse

Teamet i FAM Vekst representerer personer med lang og variert erfaring og kompetanse knyttet til strategi, finans, drift, salg og markedsføring. FAM Vekst ønsker å bidra til å videreutvikle bedrifter gjennom teamets nettverk, tilgang på kapital, nye impulser og kompetanse. Dette gjør vi blant annet gjennom styrerepresentasjon, verdiskapende prosjekter og aktivt eierskap.

Vi investerer i selskaper med solid og lønnsom drift og med klare vekstambisjoner. Eiere, ledelse og ansatte bør være motiverte, engasjerte og sultne på suksess. FAM Vekst ønsker å bidra til større vekst og gjennomslagskraft gjennom vår erfaring og kompetanse. Samtidig er vi ydmyke for at detaljkunnskap og innsikt i bedriften og markedet det opereres i. Vi ønsker å videreføre bedriftens kultur, ledelse og ansatte i de selskapene vi investerer i.

Investeringsstrategi

Flere små og mellomstore bedrifter opplever at det er utfordrende å få investorer og risikovillig kapital, og i enkelte tilfeller også bankfinansiering.

FAM Vekst ønsker å bidra med kapital, nettverk og kompetanse slik at bedriften kan sikre langsiktig vekst og lønnsomhet. Vårt team har bred erfaring fra ledelse, finans, strategi, drift, salg og markedsføring. Vi ønsker å hjelpe management og ledelse gjennom å være en aktiv eier og sparringspartner. FAM Vekst investerer og inngår partnerskap med eksisterende eiere.

Vi investerer i bedrifter som er basert på en god og fungerende forretningsmodell, lønnsomhet, stabile resultater og positivt driftsresultat de siste årene.

En god ledelse som er motivert for å utvikle virksomheten videre er vesentlig i vår vurdering og strategi. Selskapene vi investerer i og deres ansatte må tilslutte seg våre rutiner for god virksomhetsstyring. Vi investerer ikke i bedrifter som er i en tidlig oppstartsfase, driver med kontinuerlige underskudd, har behov for omfattende endringsprosesser, eller bedrifter med høy grad av teknologisk risiko.

Investeringsmandat

Vårt investeringsmandat er fleksibelt, og vi kan gå inn som både minoritet- og majoritetsaksjonær, bidra i emisjoner og finansiere oppkjøp for ytterligere vekst. Vi jobber sammen med management og har en ‘hands on approach’ med våre selskaper. Vi investerer typisk mellom NOK 5 -50 millioner i selskaper med vekstpotensiale, både gjennom organisk vekst og add-on investeringer.