Skip links

Partnerskap,
investering
og vekst

Fam Vekst

Vårt mål er å være en foretrukken partner for små og mellomstore selskaper som ønsker å vokse og skape større verdi.

Vi investerer i gode selskaper i vekstbransjer. Vår investeringsfilosofi baserer seg på teamets omfattende erfaring knyttet til vekstreiser i små, mellomstore og børsnoterte selskaper. Vi ønsker å være en aktiv eier i våre porteføljeselskaper gjennom styrerepresentasjon og aktiv involvering i driften der teamet har kompetanse og erfaring.

Mer om oss
arbeidsprosess

Hvordan jobber vi og hvordan skaper vi verdier?

Teamet i FAM Vekst representerer personer med lang og variert erfaring og kompetanse knyttet til strategi, finans, drift, salg og markedsføring. FAM Vekst ønsker å bidra til å videreutvikle bedrifter gjennom teamets nettverk, tilgang på kapital, nye impulser og kompetanse. Teamet har samlet sin kompetanse gjennom faktisk ledelse av vekstselskaper og startups.

Les mer
Partnerskap

Ta del i felles verdiskapning!

Sammen med eiere og ledelse i våre investeringer utformer vi en eiermodell sammen som gir muligheter for å ta del i vår felles verdiskapning fremover. Vi liker å tenke på det som en FAMilie.

LES MER